Realitní a pojišťovací společnosti, fondy, REIT

Vaše konkurenční výhoda díky efektivním procesům

The rise in real estate investments increases expectations and pressure regarding investments and performance. Stricter regulations and reporting requirements use up more resources in the back office. This is exactly where metamagix.ICRS supports you with solutions that are easy to implement and save time and money.

Integrace údajů

Plánování a řízení portfolia

Pracovní tok a správa dokumentů

metamagix.ICRS Vám umožňuje:

  • Přístup ke všem důležitým zprávám, aktuálním zprávám o portfoliu, zprávám o přehledu majetku a údajům o peněžních tocích z jednoho systému
  • Poskytování informací investorům pomocí ad-hoc zpráv
  • Ukládejte, opravujte a spravujte všechny své údaje, obrázky a dokumenty v jednom webovém systému

Co metamagix.ICRS může udělat pro Vás:

  • Centrální realitní platforma bundles all information of your assets, od kupní po nájemní smlouvu
  • Automatizovaná konsolidace všech toků dat (oznámení o poplatcích, účetnictví majetku, nedoplatky) od všech Vašich partnerů v oblasti správy nemovitostí v jejich zemích
  • Podpora provozního řízení (správa volných míst, pronájem, schvalování, oznámení)
  • Všechny zprávy, operativní, jakož i pro výbory a orgány
  • Plánování nemovitostí a porovnání cílové a skutečné hodnoty z jednoho zdroje, včetně podrobného plánování příjmů na základě prognóz DCF, pokud je to nutné
  • Podpora a zjednodušení vašich procesů: akvizice, rozpočtování, plánování investic, prodej 
  • Řízení dodržování předpisů, e.g. for risk monitoring and AIFMD audity

metamagix.ICRS moduly pro realitní a pojišťovací společnosti, fondy, REIT