LAP CRE FND

Jednoduchá správa nehnuteľností s ICRS

ICRS (Real Estate Controlling & Reporting System)

ICRS je softvér na správu nehnuteľností, ktorý poskytuje správcom majetku a portfólia rôzne moduly určené na minimalizáciu prevádzkových nákladov a času.

Systém správy nehnuteľností zahŕňa základný systém, modul plánovania a kontroly nehnuteľností, simulátor diskontovaných peňažných tokov, kalkulačku NPV, sledovanie nákladov na výstavbu, prognózu predaja na súčasné a plánované procesy, sledovanie portfólia, AIFMD riadenie rizík, riešenie pre správu majetku a mnohé ďalšie.

Vďaka 20 rokom know-how v tejto oblasti sme si dostatočne istí našimi out-of-the-box riešeniami v oblasti nehnuteľností.

Správa prenájmu môže využívať aj softvér ICRS na riadenie obchodu s nehnuteľnosťami. Jedna z kľúčových funkcií, modul správy nehnuteľností, umožňuje spravovať všetky zmluvy o prenájme a prenájme, ako je tvorba zoznamov nájomného, vedenie faktúr a prevádzkových účtov.

 

Okrem toho modul poskytuje používateľom známe rozhranie štandardných účtovných systémov (SAP, BMD, Datev, or Oracle) s cieľom maximalizovať efektivitu práce. Softvér na správu prenájmu je možné implementovať bez ohľadu na to, aké veľké je Vaše portfólio nehnuteľností.

Real estate management tools for asset managers

The real strengths of ICRS manifest themselves in property asset management. The numerous portfolio tools of ICRS such as portfolio explorer, portfolio matrix, and market data module support you, asset managers, to visually plan, organise, analyse, and monitor all the data coming from your different real estate databases.

 

Moreover, the sales pipeline module enables you to manage your sales processes from investment planning to purchase.

Thanks to ICRS, all things mentioned above can be done in a single web-based system with a unique set of ad-hoc reporting suite that allows for transparency in reporting and controlling.

ICRS is not only for asset & property management but also broadly applicable to real estate development project management. ICRS development management module provides you with an all-in-one workspace to plan, control and monitor your real estate development projects in detail.

Additionally, data import from commonly used real estate development software such as ABK alebo Coor can be smoothly done.

In combination with ICRS planning & controlling module and cashflow simulator, all costs can be transferred and analysed in depth. Thus, the modules reach their full potential as investment management software.

thin

Let ICRS do math and now you do insightful analysis!

ICRS can provide you with consolidation of all your data streams and available market data then immediately displays the overview of imported data on a dashboard, enables to export ad-hoc reports with the push of a button, thereby saving your time and costs for the data driven investment decisions.

Time is critical resource in fund management. If you don’t automate daily repetitive tasks, you will have to amortise other resources for the time wasted. – To be competitive in the market, you should pay special attention to daily operating activities such as planning, organising data, reporting and decision making.

ICRS for operative managament

Essential Management Tools You Need


Simplify work processes

  • Automated merging of datastreams from all property-management-partners of all countries
  • Assistance for acquisations, budgeting, investment planning, etc.

Nastavenie podrobných správ

  • Operatívne vykazovanie
  • Reporting pre výbory a orgány

ICRS For Fund-Managers

ICRS Also Brings You Concrete Advantages


Discounted cash flow (DCF) report on a real estate portfolio
  • Aggregation and display of relevant operative information from property management and integration withexisting funds management software
  • Structured management of documentation and assessment processes
  • Pipeline-integration and structuring of acquisition and sales processes

Skúsenosti

Myšlienky našich klientov


Skúsenosti

Die Meinungen unserer Kunden


Unsere glücklichen Kunden