LAP DEV RFN

Jednoduchá správa nehnuteľností s ICRS

ICRS (Real Estate Controlling & Reporting System)

ICRS je softvér na správu nehnuteľností, ktorý poskytuje správcom majetku a portfólia rôzne moduly určené na minimalizáciu prevádzkových nákladov a času.

Systém správy nehnuteľností zahŕňa základný systém, modul plánovania a kontroly nehnuteľností, simulátor diskontovaných peňažných tokov, kalkulačku NPV, sledovanie nákladov na výstavbu, prognózu predaja na súčasné a plánované procesy, sledovanie portfólia, AIFMD riadenie rizík, riešenie pre správu majetku a mnohé ďalšie.

Vďaka 20 rokom know-how v tejto oblasti sme si dostatočne istí našimi out-of-the-box riešeniami v oblasti nehnuteľností.

Správa prenájmu môže využívať aj softvér ICRS na riadenie obchodu s nehnuteľnosťami. Jedna z kľúčových funkcií, modul správy nehnuteľností, umožňuje spravovať všetky zmluvy o prenájme a prenájme, ako je tvorba zoznamov nájomného, vedenie faktúr a prevádzkových účtov.

 

Okrem toho modul poskytuje používateľom známe rozhranie štandardných účtovných systémov (SAP, BMD, Datev, or Oracle) s cieľom maximalizovať efektivitu práce. Softvér na správu prenájmu je možné implementovať bez ohľadu na to, aké veľké je Vaše portfólio nehnuteľností.

Real estate management tools for asset managers

The real strengths of ICRS manifest themselves in property asset management. The numerous portfolio tools of ICRS such as portfolio explorer, portfolio matrix, and market data module support you, asset managers, to visually plan, organise, analyse, and monitor all the data coming from your different real estate databases.

 

Moreover, the sales pipeline module enables you to manage your sales processes from investment planning to purchase.

Thanks to ICRS, all things mentioned above can be done in a single web-based system with a unique set of ad-hoc reporting suite that allows for transparency in reporting and controlling.

ICRS is not only for asset & property management but also broadly applicable to real estate development project management. ICRS development management module provides you with an all-in-one workspace to plan, control and monitor your real estate development projects in detail.

Additionally, data import from commonly used real estate development software such as ABK alebo Coor can be smoothly done.

In combination with ICRS planning & controlling module and cashflow simulator, all costs can be transferred and analysed in depth. Thus, the modules reach their full potential as investment management software.

thin

Together with ICRS risk management module, you can assess potential risks from AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) and any other risks determined by ICRS key figures with any market data available.

This can be done by the risk management module that enables you to monitor your company’s risk potential regularly.

ICRS for real estate developers

A Key Contributor For Sustainable Success


Manage pipelines efficiently

  • Object planning and actual vs target performance comparisions
  • Podpora operatívneho manažmentu

Nastavenie podrobných správ

  • Operatívne vykazovanie
  • Reporting pre výbory a orgány

ICRS For Risk-Managers

ICRS Also Brings You Concrete Advantages


Real estate risk management with rating and scoring models
  • Minimizing operative risks through system-lead processes, automatization and detailed documentation
  • Database for portfolio-based risk assessment (lump risk, controlled by region and use case), volatilities
  • Scoring- and rating-tools, integration of external data sources

Skúsenosti

Myšlienky našich klientov


Skúsenosti

Die Meinungen unserer Kunden


Unsere glücklichen Kunden