Realitní a pojišťovací společnosti, fondy, REIT

Vaše konkurenční výhoda díky efektivním procesům

Nárůst investic do nemovitostí zvyšuje očekávání a tlak, pokud jde o investice a výkonnost. Přísnější předpisy a požadavky na vykazování spotřebovávají více zdrojů v back office. Právě zde Vás podporuje metamagix.ICRS s řešeními, která se snadno implementují a šetří čas a peníze.

Integrace údajů

Plánování a řízení portfolia

Pracovní tok a správa dokumentů

metamagix.ICRS Vám umožňuje:

  • Přístup ke všem důležitým zprávám, aktuálním zprávám o portfoliu, zprávám o přehledu majetku a údajům o peněžních tocích z jednoho systému
  • Poskytování informací investorům pomocí ad-hoc zpráv
  • Ukládejte, opravujte a spravujte všechny své údaje, obrázky a dokumenty v jednom webovém systému

Co metamagix.ICRS může udělat pro Vás:

  • Centrální realitní platforma shromažďuje všechny informace o Vašich aktivech, od kupní po nájemní smlouvu
  • Automatizovaná konsolidace všech toků dat (oznámení o poplatcích, účetnictví majetku, nedoplatky) od všech Vašich partnerů v oblasti správy nemovitostí v jejich zemích
  • Podpora provozního řízení (správa volných míst, pronájem, schvalování, oznámení)
  • Všechny zprávy, operativní, jakož i pro úřady a orgány
  • Plánování nemovitostí a porovnání cílové a skutečné hodnoty z jednoho zdroje, včetně podrobného plánování příjmů na základě prognóz DCF, pokud je to nutné
  • Podpora a zjednodušení Vašich procesů: akvizice, rozpočtování, plánování investic, prodej 
  • Řízení dodržování předpisů, například pro monitorování rizik a AIFMD audity

metamagix.ICRS moduly pro realitní a pojišťovací společnosti, fondy, REIT

×