Najlepsza konsolidacja danych na rynku 

Potrzebujemy wiarygodnych danych do naszej pracy i naszych decyzji inwestycyjnych. Opracowaliśmy własną koncepcję łączności danych, która integruje i łączy wszystkie strumienie danych. Zintegrowana logika testowa pozwala na śledzenie każdej zmiany w Państwa portfelach, zapewniając pewną jakość danych.

  • Automatyzacja uwalnia 90% zasobów, które wcześniej były wykorzystywane do bieżącego przetwarzania danych
  • Wiodąca technologia
  • Elastyczny pod względem wielkości i zakresu: nowe źródła danych można podłączyć w ciągu zaledwie dwóch dni

Integracja danych ze wszystkich źródeł

Źródła danych, takie jak listy lokatorów, listy czynszowe, dane dotyczące umów, dane planistyczne, inwestycje, finansowanie, dotacje, kredyty, systemy zarządzania nieruchomościami i systemy księgowe dostarczają informacji w wielu różnych formatach. Dzięki metamagix.ICRS wszystkie te dane są przekazywane, harmonizowane i analizowane. 

Zapewnienie jakości danych

ICRS oferuje automatyczny import i sprawdzanie danych, konfigurowalne alerty oraz ICRS.Badger jako narzędzie do automatyzacji i sprawdzania do użytku z partnerem zarządzającym nieruchomościami.

Dzięki ICRS zawsze dokładnie wiesz, jakie zmiany zostały wprowadzone w danych. Inteligentny system pomaga również zlokalizować błędy w danych i pozwala na dodawanie i zmianę danych bezpośrednio w systemie.

Dostępny 24/7

metamagix.ICRS jest całkowicie oparty na sieci. Oznacza to, że wszystkie informacje o portfelu Twojej firmy są w każdej chwili dostępne do analizy i raportowania - wiarygodne, kompletne i sprawdzone. Dostęp do ICRS można uzyskać za pomocą dowolnego komputera, tabletu lub smartfona bez dodatkowego oprogramowania. 

Nasza sprawdzona technologia i know-how zapewniają efektywne wdrożenie, które oszczędza czas i zmniejsza koszty eksploatacji.

×