Firmy z branży nieruchomości, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, Fundusze, REITy

Państwa przewaga konkurencyjna dzięki efektywnym procesom

Wzrost inwestycji w nieruchomości zwiększa oczekiwania i presję dotyczącą inwestycji i wyników. Zaostrzone przepisy i wymogi sprawozdawcze pochłaniają więcej zasobów. Właśnie w tym zakresie metamagix.ICRS wspiera Państwa, oferując rozwiązania, które są łatwe do wdrożenia i pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze.

Integracja danych

Planowanie i zarządzanie portfelem

Zarządzanie przepływem pracy i dokumentami

metamagix.ICRS umożliwia Państwu:

  • Dostęp z jednego systemu do wszystkich ważnych raportów, raportów dotyczących bieżącego portfela, raportów dotyczących przeglądu nieruchomości oraz danych dotyczących przepływu środków pieniężnych
  • Dostarczanie informacji inwestorom za pomocą raportów ad-hoc
  • Przechowywanie, korygowanie i zarządzanie wszystkimi Państwa danymi, obrazami i dokumentami w jednym systemie webowym

Co metamagix.ICRS może zrobić dla Państwa:

  • Centralna platforma nieruchomości łączy wszystkie informacje o Państwa majątkuod umowy kupna do umowy najmu
  • Automatyczna konsolidacja wszystkich strumieni danych (zawiadomienia o opłatach, księgowość nieruchomości, zaległości) od wszystkich Państwa partnerów zarządzających nieruchomościami w poszczególnych krajach
  • Wsparcie dla zarządzania operacyjnego (zarządzanie wolnymi miejscami, wynajem, zatwierdzenia, powiadomienia)
  • Wszystkie raporty, zarówno operacyjne, jak i dla zarządów i organów władz
  • Planowanie nieruchomości i porównanie celów z rzeczywistością z jednego źródła, łącznie ze szczegółowym planowaniem dochodów na podstawie prognoz DCF, jeżeli jest to wymagane
  • Wsparcie i uproszczenie Państwa procesów: nabycie, budżetowanie, planowanie inwestycji, sprzedaż 
  • Zarządzanie zgodnością, np. do monitorowania ryzyka i AIFMD audyty

metamagix.ICRS moduły dla firm z branży nieruchomości i ubezpieczeń, funduszy, REIT-ów

×