Scoring & Rating

Scoring & Rating

Moduł punktacji ICRS pozwala na zdefiniowanie własne modele oceny nagrody portfela nieruchomości.

Moduł punktacji ICRS pozwala na zdefiniowanie własne modele oceny nagrody portfela nieruchomości.

Wolna definicja modeli scoringowych 

  • Na podstawie kryteriów i grup kryteriów
  • Zmienne wagi dla różnych klas nieruchomości do oceny portfela nieruchomości

 

Zarządzanie

  • Zapisywanie wyników poprzez interfejs i poprzez import do Excela 
  • Punktacje można przechowywać historycznie, a ich rozwój można analizować

 

Raportowanie

Scoringi można dowolnie łączyć z wszystkimi innymi kluczowymi danymi. Gotowe raporty scoringowe w Excelu mogą być edytowane bez dostępu do ICRS, na przykład w trakcie oceny lub ewaluacji, a następnie importowane z powrotem do ICRS. W ten sposób nowe oceny zawarte w raporcie są automatycznie zapisywane w systemie jako nowa ocena.

 

Opcje oceny

  • Na podstawie TeGoVa-Standard (www.tegova.org
  • Według indywidualnych grup kryteriów na podstawie modelu biznesowego

W celu uzyskania automatycznej oceny Państwa ratingów, proszę połączyć ten moduł z Moduł danych rynkowych.

Chciałabym dowiedzieć się więcej o module

Kategorie: , , , , , , , .
×