Planowanie i kontrola

Planowanie i kontrola

Zapewnia kompletne środowisko planistyczne do importu i oceny danych planu i księgowości.

Zapewnia kompletne środowisko planistyczne do importu i oceny danych planu i księgowości.

Cechy:

 • Import i ocena list bilansowych, indywidualnych księgowań i list zaległości ze wszystkich systemów księgowych obsługiwanych przez ICRS
 • Importowane systemy księgowe można przyporządkować do jednego lub kilku obiektów
 • Ujednolicenie wielu różnych schematów kont w centralnym modelu bez konieczności dostosowywania systemów źródłowych dzięki elastycznym i konfigurowalnym mapom
 • Ciągły import i identyfikacja nowych kont bez wsparcia ze strony metamagix 
 • Użytkownicy mogą przypisywać nowe konta podczas procesu importu 
 • Import i zarządzanie danymi planu z szablonów planowania lub Moduł DCF
 • Odwzorowanie i dopasowanie różnych scenariuszy planu dzięki dynamicznemu interfejsowi planowania
 • Na podstawie danych rzeczywistych lub danych planowych wygenerowanych z Moduł DCF
  plany mogą być edytowane i finalizowane bezpośrednio w interfejsie (łącznie z funkcją rejestrowania i komentowania)
 • Tworzenie porównań celów z rzeczywistością, zysków i strat, bilansów i innych analiz bezpośrednio z ICRS
 • Umożliwia porównanie danych księgowych i danych z listy płac.

Moduł Symulacja DCF i obliczanie NPV:

Po naciśnięciu przycisku prognoza obliczona w DCF może zostać przeniesiona do planowania dla klienta, gdzie można ją edytować

Chciałabym dowiedzieć się więcej o module

 

Kategorie: , , , , , , , , , , , , , , .
×