Multi-Currency (Wielowalutowość)

Multi-Currency (Wielowalutowość)

  • Rejestruje wszystkie kwoty w dowolnej walucie obcej
  • Przeliczanie na walutę systemową może odbywać się dynamicznie lub po stałych kursach wymiany
  • Przechowuje przeliczenia z uwzględnieniem pierwotnej kwoty, kursu i kluczowych dat

Rejestruje wszystkie kwoty w dowolnej walucie, przelicza je na walutę systemową i przechowuje wszystkie istotne dane.

SKU: MOD028 Kategoria:

Moduł ten przechowuje kwoty w wielu walutach, dynamicznie przelicza je w razie potrzeby przy użyciu dowolnych kursów wymiany (w dowolnych datach granicznych). Podczas importu przeliczanie danych dostarczonych w walutach obcych odbywa się automatycznie, zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej regułami importu.

Chciałabym dowiedzieć się więcej o module

Kategoria: .
×