Integracja Facility Management (Zarządzanie infrastrukturą)

Integracja Facility Management (Zarządzanie infrastrukturą)

Łatwe zarządzanie majątkiem - w tym podłączenie/import systemów zewnętrznych.

Łatwe zarządzanie majątkiem - w tym podłączenie/import systemów zewnętrznych.

SKU: MOD003 Kategorie: ,

Ten moduł jest inteligentny, ...

Okresy konserwacji są rejestrowane i przechowywane wraz z powiadomieniami i automatycznie przydzielanymi zadaniami. Bieżąca opieka i konserwacja Państwa obiektów jest dokładnie udokumentowana.

 

... automatyzuje kanały komunikacyjne ...

Wnioski i problemy zgłaszane poprzez zintegrowane zarządzanie zadaniami lub poprzez zewnętrzny system zgłoszeń mogą być przetwarzane i rozliczane w ICRS.

 

... i odwzorowuje zarządzanie gwarancjami i terminami z danymi portfela.

Do automatycznego naliczania opłat należy zintegrować ten moduł z Moduł zarządzania nieruchomościami

Chciałabym dowiedzieć się więcej o module

Kategorie: , .
×