Anonimizacja i GDPR (DSGVO)

Anonimizacja i GDPR (DSGVO)

  • Zgodnie z harmonogramem
  • Automatycznie lub ręcznie
  • Anonimizuje dane osobowe i uzupełnia testowe bazy danych po upływie terminów właściwych dla DSGVO
  • Rejestruje całą anonimizację dla maksymalnej przejrzystości
  • Funkcja eksportu umożliwia przyznanie praw dostępu osobom, których dane dotycząWypełnienie Państwa obowiązków w zakresie zarządzania danymi i ujawniania informacji zgodnie z DSGVO.

SKU: MOD018 Kategoria:

Cechy

  • Kontrolowana czasowo anonimizacja kompletnych portfeli 
  • Kontrolowana czasowo anonimizacja wypowiedzianych umów
  • Tworzenie pakietów eksportowych dla poszczególnych umów lub partnerów ze wszystkimi danymi przechowywanymi w systemie ICRS na potrzeby zapytań klientów

 

Anonimizacja

Obejmuje nazwiska, daty urodzenia i numery telefonów właścicieli i najemców, nazwy lokali, notatki i dane na listach czynszowych, jak również powiązane dokumenty i zadania. Domyślny okres dwunastu miesięcy można łatwo dostosować w ICRS. 

 

Możliwa jest również ręczna anonimizacja dla poszczególnych jednostek, umów, dłużników lub wierzycieli lub całych zestawów danych.

 

Rejestrowanie

Zarówno automatyczne, jak i ręczne anonimizacje są rejestrowane w systemie. Dzięki temu można sprawdzić, kto i kiedy dokonał anonimizacji jakich rekordów danych.

 

Ujawnianie danych

Ten moduł ICRS generuje skompresowany plik z informacjami o umowach i zaliczkach lub z danymi wierzycieli i dłużników, dzięki czemu za pomocą kilku kliknięć można nadać prawa dostępu zainteresowanym osobom.

 

Automatyczna anonimizacja danych testowych

Czy potrzebujesz automatycznej anonimizacji całych baz danych? W takim razie nie szukaj dalej! Dzięki temu modułowi kopie danych produkcyjnych tworzonych dla testowych lub rozwojowych baz danych są szybko i niezawodnie szyfrowane w celu usunięcia danych wrażliwych. Dzięki produkcyjnej bazie danych w środowisku testowym wciąż można odnaleźć pojedyncze rekordy danych. Umożliwia to analizę problemów z danymi w środowisku produkcyjnym na testowej bazie danych bez znajomości rzeczywistych danych.

Chciałabym dowiedzieć się więcej o module

Kategoria: .
×