ICRS: Inteligentný softvér na správu aktív a portfólia

Vďaka svojej flexibilite využívajú naši klienti systém ICRS na správu širokej škály portfólií nehnuteľností v rôznych scenároch vrátane portfólií na riešenie problémov, apartmánov s obsluhou, investičných produktov v oblasti nehnuteľností a medzinárodných maloobchodných reťazcov. S ICRS je možné vykonávať aj komerčnú správu mobilných sietí.

Realitné a poisťovacie spoločnosti, fondy, REIT

Centrálna realitná platforma združuje všetky informácie o Vašom majetku

Vyššia výkonnosť portfólia

Monitorovanie rizík a dodržiavanie smernice AIFMDZistite viac

Správa podnikových nehnuteľností (CREM)

Zvýšená transparentnosť a efektívnosť využitia priestoru vďaka centrálnemu fondu údajov

Podpora pri akvizíciách, zostavovaní rozpočtu a plánovaní investícií

Zahŕňa všetky procesy riadenia


Zistite viac

Oblasť výstavby nehnuteľností

Výkonné riešenie na efektívny pipeline manažment

Kontrola, dokumentácia a podávanie správ o predajných procesoch

Moduly na výpočet DCF a automatizované plánovanie finančných tokov


Zistite viac

×