Integrácia systému ICRS so SAP

Perfektný doplnok k systému SAP

Metamagix.ICRS možno ľahko a lepšie ako ktorýkoľvek iný systém prepojiť s akýmkoľvek systémom správy nehnuteľností a ERP na trhu. Vďaka bezproblémovej integrácii so systémom SAP Vám ICRS poskytuje presne tie funkcie pre investorov do nehnuteľností v oblasti správy majetku a kontroly portfólia, ktoré SAP neponúka.

Ako ICRS spolupracuje so systémom SAP?

 • Priamy prenos všetkých údajov zo SAP RE-FX a SAP FI/CO/ANBU
 • Presná validácia údajov, podrobná analýza a vykazovanie všetkých zmien
 • Využívanie celého funkčného rozsahu ICRS so všetkými požadovanými modulmi
 • Integrácia podrobného plánovania Bottom-Up z ICRS do podnikového plánovania pomocou SAP BPC
 • Porovnanie cieľa a skutočnosti na základe plánov ICRS a skutočných údajov zo SAP

Ako sa metamagix.ICRS dopĺňa so SAP:

 • Funkcie riadenia majetku a portfólia pre SAP
 • Údržba záznamu všetkých relevantných informácií o portfóliu, ktoré nie je možné uložiť v systéme SAP
 • Úplné, automatizované plánovanie objektov a porovnanie cieľov porovnanie cieľov s aktuálnymi hodnotami pomocou SAP FI/CO a SAP BPC
 • Jednoduché a komplexné ad-hoc vykazovanie nehnuteľností
 • Jednoduché a rýchle prispôsobenie špecifickým požiadavkám spoločnosti
 • Integrácia pracovných postupov v oblasti nehnuteľností, bodovania, ako je správa voľných miest a transakcií, bodovanie, úlohy a oznámenia
 • Široký rozsah prídavných modulov pre vašu realitnú činnosť

metamagix.ICRS Moduly pre integráciu SAP

×