ICRS: Inteligentný systém na kontrolu a vykazovanie nehnuteľností

Za posledných 20 rokov sa systém metamagix Real Estate Controlling & Reporting System ICRS osvedčil ako výkonné softvérové riešenie na správu majetku a portfólia. Automatizovaná konsolidácia údajov, rozsiahle možnosti integrovanej analýzy a úplná integrácia s programom Excel sú len niektoré z funkcií, ktoré odľahčujú prácu. V neposlednom rade rýchla implementácia, používateľská prívetivosť a flexibilita odlišujú ICRS od iných riešení.

Najdôležitejšie informácie

Za posledných 20 rokov sa systém metamagix Real Estate Controlling & Reporting System ICRS osvedčil ako výkonné, flexibilné a používateľsky prívetivé riešenie pre správu majetku a portfólia v celej Európe.

Známe spoločnosti v Rakúsku a Nemecku dôverujú silným stránkam ICRS. Medzi nimi sú kótované spoločnosti ako...
Zistite viac

Základný systém ICRS

Základný systém metamagix.ICRS považujte za centrálnu platformu, na ktorej môžete vykonávať všetku svoju prácu - kedykoľvek a kdekoľvek, pretože je kompletne založená na webe. Po tom, ako vám náš tím nainštaluje hotové riešenie a poskytne vám krátke školenie, môžete začať pracovať.

Základný systém ICRS obsahuje najdôležitejšie funkcie, rozhrania a možnosti analýzy pre Váš majetok a...


Zistite viac

Moduly

Vyberte si z viac ako 20 modulov a prispôsobte si riešenie ICRS svojim individuálnym potrebám. Všetky moduly možno bez problémov kombinovať a začleniť do Vašich existujúcich systémov, rovnako ako základný systém ICRS.
Zistite viac

metamagix.ICRS sa používa v nasledujúcich scenároch:

Realitné a poisťovacie spoločnosti, fondy, REIT

Centrálna realitná platforma združuje všetky informácie o Vašom majetku

Vyššia výkonnosť portfólia

Monitorovanie rizík a dodržiavanie smernice AIFMDZistite viac

Správa podnikových nehnuteľností (CREM)

Zvýšená transparentnosť a efektívnosť využitia priestoru vďaka centrálnemu fondu údajov

Podpora pri akvizíciách, zostavovaní rozpočtu a plánovaní investícií

Zahŕňa všetky procesy riadenia


Zistite viac

Oblasť výstavby nehnuteľností

Výkonné riešenie na efektívny pipeline manažment

Kontrola, dokumentácia a podávanie správ o predajných procesoch

Moduly na výpočet DCF a automatizované plánovanie finančných tokov


Zistite viac

×