Oblasť výstavby nehnuteľností

Riešenie Out-of-the-box pre všetky fázy vývoja nehnuteľností

Ako odvetvové riešenie ponúka metamagix.ICRS všetky funkcie, ktoré potrebujete na výpočet a financovanie nových projektov. Ako žiadny iný systém sa metamagix.ICRS ľahko implementuje a dá sa prispôsobiť Vášmu podnikaniu, čím posilňuje Vaše výhody na trhu.

Integrácia údajov

Plánovanie a riadenie projektov

Štandardizované správy

metamagix.ICRS Vám umožňuje

 • Udržiavať prehľad o prebiehajúcich projektoch prostredníctvom konsolidácie stavebných nákladov, ako aj finančných a ekonomických údajov v jednom centrálnom systéme.
 • Kontrola, dokumentácia a podávanie správ o predajných procesoch
 • Vypracovanie vhodných stratégií na základe spoľahlivých údajov
 • Optimalizujte svoje portfólio
 • Efektívne využitie času automatizáciou prevádzkových procesov

Čo metamagix.ICRS pre Vás môže urobiť

 • Tento centrálna realitná platforma združuje všetky informácie o Vašom majetku, od kúpnej zmluvy až po všetky údaje o nehnuteľnosti
 • Automatizovaná konsolidácia všetkých tokov údajov (oznámenia o poplatkoch, účtovníctvo majetku, nedoplatky) od všetkých Vašich partnerov v oblasti správy nehnuteľností v ich krajinách.
 • Plánovanie nehnuteľností a porovnanie cieľovej a skutočnej hodnoty zjednodušenie riadenia a optimalizácie portfólia
 • Analýzy polohy 
 • Riadenie perspektív 
 • Štandardizované správy ako sú správy o majetku, expozície a ponukové dokumenty z jedného centrálneho systému.
 • Úplné nahlasovanie z prevádzkového hľadiska, ako aj na hodnotenie potenciálnych akvizícií a investícií.
 • Správa dokumentov vrátane schvaľovacích procesov
 • Riadenie celej štruktúry financovania a analýza spolu s portfóliom
 • Predaj jednotiek a nehnuteľností 
 • Moduly na výpočet DCF a automatizované plánovanie finančných tokov pomáhajú pri investičných rozhodnutiach a rokovaniach s veriteľmi a partnermi.

metamagix.ICRS moduly pre developerov

×