Bodovanie, hodnotenie a ESG

Bodovanie, hodnotenie a ESG

 • Modul zaznamenáva akcie dôležité z hľadiska bezpečnosti (napr. úspešné prihlásenie, uzamknutie používateľa) a ponúka rozšírené zaznamenávanie na jednoduchý audit systému.
 • Možnosti historizácie a analýzy
 • Môže byť spojený s trhovými údajmi
 • Polia, ktorých zmeny sa majú zaznamenávať, možno definovať na centrálnych dátových objektoch.

Hodnotenie objektov s voľnou definíciou modelov hodnotenia vrátane flexibilných hodnotení ESG.

Voľná definícia skórovacích modelov 

 • Na základe kritérií a skupín kritérií
 • Rôzne váhy pre rôzne triedy nehnuteľností na hodnotenie portfólia nehnuteľností

 

Manažment

 • Zaznamenávanie výsledkov prostredníctvom rozhrania a importu do programu Excel 
 • Skorigovania sa dajú historicky ukladať a ich vývoj analyzovať

 

Reporting

Skóre možno ľubovoľne kombinovať so všetkými ostatnými kľúčovými údajmi. Hotové správy o skórovaní v programe Excel možno upravovať bez prístupu do systému ICRS, napríklad v priebehu posudzovania alebo hodnotenia, a neskôr ich importovať späť do systému ICRS. Pritom sa nové hodnotenia obsiahnuté v správe automaticky uložia do systému ako nové hodnotenie.

 

Možnosti hodnotenia

 • Na základe TeGoVa-Standard (www.tegova.org
 • Podľa jednotlivých skupín kritérií na základe obchodného modelu

 

Flexibilný model hodnotenia pre ratingy ESG 

 • V súlade s iniciatívou ECORE a taxonómiou EÚ 
 • Podporuje dynamické hodnotenia prispôsobené typom použitia a scenárom 
 • Umožňuje viacero paralelných modelov 
 • Umožňuje následné úpravy kritérií a výpočtov
 • Umožňuje automaticky generovať časti hodnotenia prostredníctvom externých údajov, ako sú údaje z meraní (príslušné rozhrania možno nakonfigurovať). 
 • Obsahuje funkciu uvoľnenia
 • Dodáva sa v štandardnej konfigurácii a možno ju prispôsobiť firmám a portfóliám

Ak chcete automaticky vyhodnocovať svoje hodnotenia, skombinujte tento modul s modulom Modul údajov o trhu.

Chcel by som sa o module dozvedieť viac

Kategórie: , , , , .