Scoring & Rating

Scoring & Rating

Bodovací modul ICRS Vám umožňuje definovať svoje vlastné modely hodnotenia na ocenenie portfólia nehnuteľností.

Bodovací modul ICRS Vám umožňuje definovať svoje vlastné modely hodnotenia na ocenenie portfólia nehnuteľností.

Voľná definícia skórovacích modelov 

  • Na základe kritérií a skupín kritérií
  • Rôzne váhy pre rôzne triedy nehnuteľností na hodnotenie portfólia nehnuteľností

 

Manažment

  • Zaznamenávanie výsledkov prostredníctvom rozhrania a importu do programu Excel 
  • Skorigovania sa dajú historicky ukladať a ich vývoj analyzovať

 

Reporting

Skóre možno ľubovoľne kombinovať so všetkými ostatnými kľúčovými údajmi. Hotové správy o skórovaní v programe Excel možno upravovať bez prístupu do systému ICRS, napríklad v priebehu posudzovania alebo hodnotenia, a neskôr ich importovať späť do systému ICRS. Pritom sa nové hodnotenia obsiahnuté v správe automaticky uložia do systému ako nové hodnotenie.

 

Možnosti hodnotenia

  • Na základe TeGoVa-Standard (www.tegova.org
  • Podľa jednotlivých skupín kritérií na základe obchodného modelu

Ak chcete automaticky vyhodnocovať svoje hodnotenia, skombinujte tento modul s modulom Modul údajov o trhu.

Chcel by som sa o module dozvedieť viac

Kategórie: , , , , , , , .
×