Imprint

metamagix Software & Consulting GmbH
Kienmayergasse 16
1140 Viedeň
Telefón: +43 (1) 9902804
Fax:+43 (1) 9902804/20
E-mail: office@metamagix.net
Web: mmxen.metamagix.net

Registračné číslo: FN272976k
Číslo DPH: ATU62251057
Sídlo: Handelsgericht Wien

Komora/obchodná organizácia
Rakúska spolková hospodárska komora
Sektor IT poradenstvo
A-1045 Viedeň, Wiedner Hauptstraße 63

WKO

 

Informácie podľa ECG a mediálneho práva

Autorské práva
Všetky texty, grafika, obrázky a logá na tejto webovej stránke, ako aj zdrojový kód tejto webovej stránky sú chránené autorským právom. Akékoľvek použitie alebo kopírovanie informácií nad rámec vlastného použitia je povolené len s naším výslovným súhlasom.

Zrieknutie sa zodpovednosti
Spoločnosť metamagix Software & Consulting GmbH je zodpovedná za obsah. metamagix neustále kontroluje a aktualizuje informácie na svojich webových stránkach. Napriek všetkej vynaloženej starostlivosti sa údaje mohli medzitým zmeniť.

Spoločnosť metamagix preto nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto webových stránkach. Predovšetkým nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah externých webových stránok, na ktoré odkazujú priame alebo nepriame hypertextové odkazy. Za to zodpovedá výlučne poskytovateľ príslušnej externej webovej stránky.

Za škody, či už materiálne alebo nemateriálne, spôsobené používaním informácií uvedených na tejto webovej stránke, nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Ochrana údajov / Goolge Analytics

"Táto webová stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej lokalite analyzovať, ako používatelia používajú túto lokalitu. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú a uložia na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy spoločnosť Google skráti/anonymizuje posledný oktet IP adresy pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné zmluvné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa odošle na servery spoločnosti Google v USA a skráti sa. V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely vyhodnotenia vášho používania webových stránok, zostavenia správ o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a používaním internetu poskytovateľovi webových stránok. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu a používaniu údajov (súborov cookie a adresy IP) spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html (Podmienky služby Google Analytics a ochrana osobných údajov). Upozorňujeme, že na tejto webovej lokalite je kód služby Google Analytics doplnený o "gat._anonymizeIp();", aby sa zabezpečil anonymizovaný zber IP adries (tzv. IP-masking)."

 

 

×