Ochrana údajov a zásady používania súborov cookie

Všeobecné vyhlásenie o ochrane údajov:

Používaním našej webovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so zhromažďovaním, spracovaním a používaním údajov, ako je opísané nižšie. Našu webovú lokalitu je vždy možné navštíviť bez registrácie. Keď tak urobíte, údaje, ako sú návštevy stránok a/alebo názov načítaného súboru spolu s dátumom a časom, kedy sa tak stalo, sa uložia na serveri na štatistické účely bez toho, aby boli tieto údaje priamo spojené s vami. Osobné údaje, najmä vaše meno, adresa a e-mailová adresa, sa v čo najväčšej miere zhromažďujú len na základe dobrovoľnosti. Bez vášho súhlasu neposkytujeme vaše údaje tretím stranám.

Používanie súborov cookie:

Používame takzvané "cookies", aby sme našu ponuku lepšie prispôsobili vašim želaniam a aby sme mohli zhromažďovať štatistické údaje o používaní našej webovej stránky. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môže webová stránka uložiť do pamäte internetového prehliadača vo vašom počítači. Súbory cookie umožňujú najmä rozpoznanie internetového prehliadača. Po odsúhlasení súborov cookie ich môžete kedykoľvek sami vymazať aktivovaním príslušnej funkcie menu vo vašom internetovom prehliadači alebo vymazaním súborov cookie na vašom pevnom disku.

Vezmite prosím na vedomie naše rady týkajúce sa používania služby Piwik, ktorá tiež používa súbory cookie.

Samozrejme, našu webovú stránku môžete používať aj bez používania súborov cookie. Na tento účel môžete kedykoľvek odmietnuť používanie súborov cookie vo všeobecnosti prostredníctvom nastavení svojho internetového prehliadača alebo si vyžiadať upozornenie na súbory cookie a potom sa v každom jednotlivom prípade rozhodnúť, či ich akceptujete. Odmietnutie súborov cookie alebo vyžiadanie upozornenia na ne môže mať vplyv na funkčnosť našej webovej stránky.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre Piwik:

Na našich webových stránkach používame Piwik, softvér s otvoreným zdrojovým kódom na štatistickú analýzu návštev s cieľom optimalizovať našu webovú prezentáciu. Piwik používa tzv. "cookies". Informácie vytvorené súborom cookie o vašom používaní našej webovej lokality sa ukladajú na serveri Piwik. Na rozdiel od iných programov na analýzu rozsahu ukladá Piwik získané údaje pod pseudonymom, aby sa sťažila identifikácia používateľa. Používaniu súborov cookie môžete zabrániť zmenou príslušných nastavení v softvéri prehliadača, ale v určitých prípadoch by to mohlo mať negatívny vplyv na vaše používanie našej webovej lokality.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre službu Google Analytics:

Naša webová stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú a uložia na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy spoločnosť Google skráti/anonymizuje posledný oktet IP adresy pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné zmluvné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa odošle na servery spoločnosti Google v USA a skráti sa. V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely vyhodnotenia vášho používania webových stránok, zostavenia správ o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a používaním internetu poskytovateľovi webových stránok. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej lokality. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu a používaniu údajov (súborov cookie a adresy IP) spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Používanie služby Google Analytics môžete odmietnuť kliknutím na nasledujúce prepojenie. V počítači sa nastaví súbor cookie na odmietnutie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej lokality: Zakázanie služby Google Analytics Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany osobných údajov nájdete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo na https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Upozorňujeme, že na tejto webovej stránke je kód služby Google Analytics doplnený o funkciu "anonymizeIp", ktorá zabezpečuje anonymizovaný zber IP adries (tzv. maskovanie IP).

Newsletter:

Ak ste súhlasili so zasielaním informačného bulletinu na našej webovej stránke, potrebujeme od vás niektoré osobné údaje, aby sme mohli zistiť, že súhlasíte so zasielaním informačného bulletinu a že ste vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy. Na zasielanie informačného bulletinu používame službu MailChimp. Táto funkcia sa ponúka prostredníctvom nástroja MailChimp spoločnosti Rocket Science Group LLC. 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. MailChimp slúži na rozosielanie informačného bulletinu aj na zhromažďovanie vašich používateľských údajov týkajúcich sa nášho informačného bulletinu. Ak chcete zistiť, ako spoločnosť MailChimp kontroluje nakladanie s vašimi osobnými údajmi, prejdite priamo na jej webovú stránku MailChimp. Údaje, ktoré boli zhromaždené, sa používajú výlučne na už uvedený účel. Neposkytujú sa tretím stranám.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak tak chcete urobiť, kontaktujte nás na adrese office@metamagix.net alebo použite odkaz na zrušenie v informačnom bulletine.

Mapy Google:

Na označenie našej polohy používame Mapy Google patriace spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Používaním našej webovej stránky potvrdzujete, že súhlasíte s registráciou, spracovaním a používaním automaticky zhromažďovaných údajov spoločnosti Google Inc. vrátane jej zástupcov a tretích strán.

Podrobnejšie informácie o ochrane údajov nájdete na stránke Mapy Google tu.

LinkedIn:

Naša webová stránka využíva funkcie sieťovej platformy LinkedIn, ktorá patrí spoločnosti LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Pri každom načítaní údajov z niektorej z našich stránok obsahujúcich funkcie LinkedIn sa vytvorí prepojenie na servery spoločnosti LinkedIn. Spoločnosť LinkedIn je informovaná o tom, že ste navštívili naše webové stránky s vašou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo "Odporučiť" spoločnosti LinkedIn a ste prihlásení do svojho účtu LinkedIn, spoločnosť LinkedIn dokáže priradiť vašu návštevu na našich webových stránkach k vám a vášmu používateľskému účtu. Radi by sme upozornili, že ako poskytovateľ webovej stránky nemáme vedomosť o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití spoločnosťou LinkedIn.

Ďalšie informácie o tom nájdete vo vyhlásení spoločnosti LinkedIn o ochrane údajov na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Xing:

Naša webová stránka využíva funkcie sieťovej platformy XING, ktorá patrí spoločnosti XING AG, Dammtorstraβe 23-32, 20354 Hamburg, Nemecko. Pri každom načítaní údajov z niektorej z našich stránok obsahujúcich funkcie XING sa vytvorí prepojenie na servery XING. Pokiaľ je nám známe, pri tomto úkone sa neukladajú žiadne osobné údaje. Neukladajú sa najmä IP adresy a nevyhodnocuje sa správanie používateľa.

Ďalšie informácie o ochrane údajov a tlačidle zdieľania XING nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti XING na adrese https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Informácie, vymazanie a blokovanie:

Vždy môžete bezplatne získať informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode, stranách, ktoré ich získali, a účele spracovania údajov. Máte tiež právo tieto údaje opraviť, zablokovať alebo vymazať. V tejto a ďalších otázkach týkajúcich sa témy osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese office@metamagix.net.

Odmietnutie zodpovednosti:

Obsah a umelecké diela na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami. Napriek našej starostlivosti o detaily nemôžeme zaručiť presnosť poskytovaných informácií ani trvalú technickú dostupnosť. Nenesieme zodpovednosť za obsah externe prepojených webových stránok. Na ich obsah nemáme žiadny vplyv a výslovne sa od neho dištancujeme. Ak by ste napriek tomu mali k našim webovým stránkam čokoľvek namietať, stručne nás na to upozornite, aby sme mohli obsah čo najrýchlejšie odstrániť.

×