Realitné a poisťovacie spoločnosti, fondy, REIT

Vaša konkurenčná výhoda vďaka efektívnym procesom

Nárast investícií do nehnuteľností zvyšuje očakávania a tlak, pokiaľ ide o investície a výkonnosť. Prísnejšie predpisy a požiadavky na vykazovanie spotrebúvajú viac zdrojov v back office. Práve tu Vás podporuje metamagix.ICRS s riešeniami, ktoré sa ľahko implementujú a šetria čas a peniaze.

Integrácia údajov

Plánovanie a riadenie portfólia

Pracovný tok a správa dokumentov

metamagix.ICRS Vám umožňuje:

  • Prístup ku všetkým dôležitým správam, aktuálnym správam o portfóliu, správam o prehľade majetku a údajom o peňažných tokoch z jedného systému
  • Poskytovanie informácií investorom pomocou ad-hoc správ
  • Ukladajte, opravujte a spravujte všetky svoje údaje, obrázky a dokumenty v jednom webovom systéme

Čo metamagix.ICRS môže urobiť pre Vás:

  • Centrálna realitná platforma zhromažďuje všetky informácie o Vašich aktívach, od kúpnej po nájomnú zmluvu
  • Automatizovaná konsolidácia všetkých tokov údajov (oznámenia o poplatkoch, účtovníctvo majetku, nedoplatky) od všetkých Vašich partnerov v oblasti správy nehnuteľností v ich krajinách.
  • Podpora prevádzkového riadenia (správa voľných miest, prenájom, schvaľovanie, oznámenia)
  • Všetky správy, operatívne, ako aj pre úrady a orgány
  • Plánovanie nehnuteľností a porovnanie cieľovej a skutočnej hodnoty z jedného zdroja, vrátane podrobného plánovania príjmov na základe prognóz DCF, ak je to potrebné
  • Podpora a zjednodušenie Vašich procesov: akvizícia, rozpočtovanie, plánovanie investícií, predaj 
  • Riadenie dodržiavania predpisov, napríklad na monitorovanie rizík a AIFMD audity

metamagix.ICRS moduly pre realitné a poisťovacie spoločnosti, fondy, REIT

×