Integracja z Active Directory i SSO

Integracja z Active Directory i SSO

  • Automatyczna synchronizacja
  • Łączy system metamagix.ICRS z Państwa korporacyjnym środowiskiem Microsoft Active Directory
  • Umożliwia automatyczne tworzenie użytkowników, blokowanie użytkowników i jednokrotne logowanie
  • Bezobsługowy


Sprzęga Państwa system metamagix.ICRS z firmowym Microsoft Active Directory.

SKU: MOD022 Kategoria:

Cechy

  • Jednokrotne logowanie dla użytkowników, bez konieczności podawania hasła
  • Tworzenie i blokowanie użytkowników bezpośrednio z Active Directory
  • Definicja praw grupowych poprzez Active Directory
  • Możliwość tworzenia dodatkowych użytkowników oraz kontrolowania poszczególnych grup lokalnie w ICRS
  • Po wstępnej konfiguracji moduł jest bezobsługowy
  • Nowe grupy, które mają być kontrolowane przez AD, można łatwo tworzyć w usłudze Active Directory, jeśli przestrzegają uzgodnionej składni.

Chciałabym dowiedzieć się więcej o module

Kategoria: .