Firmy z branży nieruchomości, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, Fundusze, REITy

Państwa przewaga konkurencyjna dzięki efektywnym procesom

The rise in real estate investments increases expectations and pressure regarding investments and performance. Stricter regulations and reporting requirements use up more resources in the back office. This is exactly where metamagix.ICRS supports you with solutions that are easy to implement and save time and money.

Integracja danych

Planowanie i zarządzanie portfelem

Zarządzanie przepływem pracy i dokumentami

metamagix.ICRS umożliwia Państwu:

  • Dostęp z jednego systemu do wszystkich ważnych raportów, raportów dotyczących bieżącego portfela, raportów dotyczących przeglądu nieruchomości oraz danych dotyczących przepływu środków pieniężnych
  • Dostarczanie informacji inwestorom za pomocą raportów ad-hoc
  • Przechowywanie, korygowanie i zarządzanie wszystkimi Państwa danymi, obrazami i dokumentami w jednym systemie webowym

Co metamagix.ICRS może zrobić dla Państwa:

  • Centralna platforma nieruchomości bundles all information of your assetsod umowy kupna do umowy najmu
  • Automatyczna konsolidacja wszystkich strumieni danych (zawiadomienia o opłatach, księgowość nieruchomości, zaległości) od wszystkich Państwa partnerów zarządzających nieruchomościami w poszczególnych krajach
  • Wsparcie dla zarządzania operacyjnego (zarządzanie wolnymi miejscami, wynajem, zatwierdzenia, powiadomienia)
  • Wszystkie raporty, zarówno operacyjne, jak i dla zarządów i organów władz
  • Planowanie nieruchomości i porównanie celów z rzeczywistością z jednego źródła, łącznie ze szczegółowym planowaniem dochodów na podstawie prognoz DCF, jeżeli jest to wymagane
  • Wsparcie i uproszczenie Państwa procesów: nabycie, budżetowanie, planowanie inwestycji, sprzedaż 
  • Zarządzanie zgodnością, e.g. for risk monitoring and AIFMD audyty

metamagix.ICRS moduły dla firm z branży nieruchomości i ubezpieczeń, funduszy, REIT-ów

×