Reporting³ - maximálny výkon reportingu bez dátového chaosu

Potrebujete štandardizované a individuálne správy, ktoré sú aktuálne, v zaručenej kvalite a ideálne na ďalšie spracovanie pomocou známych nástrojov a existujúceho know-how? Žiadny problém! Webový systém metamagix.ICRS vám to umožní jediným stlačením tlačidla. 

Reporting1

Priama integrácia programu Excel umožňuje vytvárať a spracovávať štandardné zostavy alebo ad hoc analýzy v programe Excel.

Reporting2

Rozsiahle individuálne prístrojové panely, out-of-the-box a ľahké použitie. Využívajte výhody flexibilných grafických hodnotení - bez potreby učiť sa a inštalovať nový softvér.

Reporting3

Prostredníctvom dynamických špičkových analýz sa prostredie na analýzu a dolovanie údajov v prehliadači zabezpečuje čo najväčšiu transparentnosť pri vykazovaní a kontrole. Na export komplexných výkazov stačí jedno kliknutie na tlačidlo.

Pridanie ešte väčšej spravodajskej kapacity: modul Portfolio Explorer

umožňuje dynamické a špičkové analýzy založené na prehliadači s technológiou in-memory.

×