Najlepšia konsolidácia údajov na trhu 

Pre našu prácu a investičné rozhodnutia potrebujeme spoľahlivé údaje. Vyvinuli sme vlastný koncept dátového prepojenia, ktorý integruje a spája všetky dátové toky. Integrovaná logika testovania umožňuje sledovať každú zmenu v portfóliách a poskytuje zaručenú kvalitu údajov.

  • Automatizácia uvoľňuje zdroje o 90%, ktoré boli predtým potrebné na priebežné spracovanie údajov pre Vaše portfólio.
  • Vedúca technológia
  • Flexibilná veľkosť a rozsah: nové zdroje údajov možno pripojiť len za dva dni

Integrácia všetkých zdrojov údajov

Zdroje údajov, ako sú zoznamy nájomníkov, informácie o nájmoch, údaje o zmluvách, údaje o plánovaní, investíciách, financovaní, dotáciách, úveroch, systémoch správy nehnuteľností a účtovných systémoch, poskytujú informácie v rôznych formátoch. Pomocou aplikácie metamagix.ICRS sa všetky tieto údaje prenášajú, harmonizujú a analyzujú. 

Zabezpečenie kvality údajov

ICRS ponúka automatizované importy a kontroly údajov, konfigurovateľné upozornenia a ICRS.Badger ako nástroj na automatizáciu a kontrolu, ktorý sa používa s partnerom pre správu nehnuteľností.

Vďaka ICRS tak vždy presne viete, ktoré zmeny boli vo Vašich údajoch vykonané. Inteligentný systém tiež pomáha lokalizovať chyby v údajoch a umožňuje pridávať a meniť údaje priamo v systéme.

K dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni

metamagix.ICRS je kompletne založený na webe. To znamená, že všetky informácie o Vašom portfóliu sú kedykoľvek k dispozícii na analýzu a vykazovanie - spoľahlivé, úplné a overené. Prístup do systému ICRS môžete získať pomocou akéhokoľvek počítača, tabletu alebo smartfónu bez ďalšieho softvéru. 

Naša rokmi overená technológia a naše know-how zabezpečujú efektívnu implementáciu, ktorá šetrí čas a znižuje prevádzkové náklady.

×