Integrácia služby Active Directory a SSO

Integrácia služby Active Directory a SSO

  • Automatická synchronizácia
  • Spája systém metamagix.ICRS s firemným prostredím Microsoft Active Directory
  • Umožňuje automatizované vytváranie používateľov, blokovanie používateľov a jednotné prihlásenie
  • Bezúdržbové


Spája váš systém metamagix.ICRS so službou Microsoft Active Directory vašej spoločnosti.

SKU: MOD022 Kategória:

Funkcie

  • Jednotné prihlásenie používateľov, bez potreby hesla
  • Vytváranie a blokovanie používateľov priamo zo služby Active Directory
  • Definícia práv skupiny prostredníctvom služby Active Directory
  • Možnosť vytvárania ďalších používateľov a lokálneho ovládania jednotlivých skupín v systéme ICRS
  • Modul je po prvom nastavení bezúdržbový
  • Nové skupiny, ktoré sa majú kontrolovať prostredníctvom služby AD, sa môžu jednoducho vytvoriť v službe Active Directory, ak spĺňajú dohodnutý syntax.

Chcel by som sa o module dozvedieť viac

Kategória: .