Anonymizácia a GDPR (DSGVO)

Anonymizácia a GDPR (DSGVO)

  • Podľa plánu
  • Automatické alebo manuálne
  • Anonymizuje osobné údaje a kompletné testovacie databázy po uplynutí lehôt relevantných pre DSGVO.
  • Zaznamenáva všetky anonymizácie pre maximálnu transparentnosť
  • Funkcia exportu umožňuje udeliť prístupové práva dotknutým osobámSplňte si povinnosti týkajúce sa správy údajov a zverejňovania v súlade s DSGVO.

SKU: MOD018 Kategória:

Funkcie

  • Časovo riadená anonymizácia kompletných portfólií 
  • Časovo riadená anonymizácia ukončených zmlúv
  • Vytváranie exportných balíkov pre jednotlivé zmluvy alebo partnerov so všetkými údajmi uloženými v systéme ICRS na účely dopytov zákazníkov

 

Anonymizácia

Patria sem mená, dátumy narodenia a telefónne čísla prenajímateľov a nájomcov, názvy jednotiek, poznámky a údaje o zoznamoch nájomcov, ako aj súvisiace dokumenty a úlohy. Predvolené dvanásťmesačné obdobie je v systéme ICRS ľahko prispôsobiteľné. 

 

Možná je aj manuálna anonymizácia jednotlivých jednotiek, zmlúv, dlžníkov alebo veriteľov alebo celých súborov údajov.

 

Prihlasovanie

V systéme sa zaznamenávajú automatické aj manuálne anonymizácie. Vďaka tomu je možné sledovať, kto a kedy anonymizoval ktoré záznamy údajov.

 

Zverejňovanie údajov

Tento modul ICRS generuje komprimovaný súbor s informáciami o zmluvách a zálohových platbách alebo s údajmi o veriteľoch a dlžníkoch, čo Vám umožní udeliť prístupové práva dotknutým osobám len niekoľkými kliknutiami.

 

Automatická anonymizácia testovacích údajov

Potrebujete automaticky anonymizovať kompletné databázy? Potom už nemusíte hľadať ďalej. Pomocou tohto modulu sa kópie produkčných údajov vytvorené pre testovacie alebo vývojové databázy rýchlo a spoľahlivo zašifrujú, aby sa odstránili citlivé údaje. Vďaka produkčnej databáze možno jednotlivé záznamy údajov stále nájsť v testovacom prostredí. To umožňuje analyzovať problémy s údajmi v produkčnom prostredí na testovacej databáze bez toho, aby ste poznali skutočné údaje.

Chcel by som sa o module dozvedieť viac

Kategória: .
×