Andreas Friedrich, výkonný riaditeľ, Domicil Investment Management GmbH

"Spoločnosť metamagix sa osvedčila ako spoľahlivý partner, ktorý rýchlo a pružne reaguje na naše špecifické požiadavky. Okrem toho spoločnosť metamagix rýchlo implementovala všetky naše požiadavky týkajúce sa správ, údajov a používateľských rozhraní. Náš vysoko kompetentný partner zo spoločnosti metamagix nám bol k dispozícii aj mimo týždenných stretnutí a poskytoval nám ďalšie informácie."

×