Na veľkosti nezáleží: od start-upov po miliardové portfóliá

metamagix.ICRS sa dá používateľsky prívetivým spôsobom použiť pre portfóliá všetkých veľkostí.

Ľahko spravujte portfóliá všetkých veľkostí vďaka používateľsky prívetivej aplikácii metamagix.ICRS. Či už ide o veľké portfóliá s tisíckami objektov a hodnotou portfólia niekoľko miliárd eur, alebo o menšie portfóliá - všetky okamžite profitujú z ICRS. Začnite nákladovo efektívnym spôsobom s naším licenčný model a profitujte z flexibilného riešenia, ktoré sa vyvíja spolu s Vami. Ako skúsený partner Vám stojíme po boku vo všetkých fázach Vášho rastu.

×