Realitné a poisťovacie spoločnosti, fondy, REIT

Vaša konkurenčná výhoda vďaka efektívnym procesom

The rise in real estate investments increases expectations and pressure regarding investments and performance. Stricter regulations and reporting requirements use up more resources in the back office. This is exactly where metamagix.ICRS supports you with solutions that are easy to implement and save time and money.

Integrácia údajov

Plánovanie a riadenie portfólia

Pracovný tok a správa dokumentov

metamagix.ICRS Vám umožňuje:

  • Prístup ku všetkým dôležitým správam, aktuálnym správam o portfóliu, správam o prehľade majetku a údajom o peňažných tokoch z jedného systému
  • Poskytovanie informácií investorom pomocou ad-hoc správ
  • Ukladajte, opravujte a spravujte všetky svoje údaje, obrázky a dokumenty v jednom webovom systéme

Čo metamagix.ICRS môže urobiť pre Vás:

  • Centrálna realitná platforma bundles all information of your assets, od kúpnej po nájomnú zmluvu
  • Automatizovaná konsolidácia všetkých tokov údajov (oznámenia o poplatkoch, účtovníctvo majetku, nedoplatky) od všetkých Vašich partnerov v oblasti správy nehnuteľností v ich krajinách.
  • Podpora prevádzkového riadenia (správa voľných miest, prenájom, schvaľovanie, oznámenia)
  • Všetky správy, operatívne, ako aj pre úrady a orgány
  • Plánovanie nehnuteľností a porovnanie cieľovej a skutočnej hodnoty z jedného zdroja, vrátane podrobného plánovania príjmov na základe prognóz DCF, ak je to potrebné
  • Podpora a zjednodušenie Vašich procesov: akvizícia, rozpočtovanie, plánovanie investícií, predaj 
  • Riadenie dodržiavania predpisov, e.g. for risk monitoring and AIFMD audity

metamagix.ICRS moduly pre realitné a poisťovacie spoločnosti, fondy, REIT

×