Integrácia správy zariadení

Integrácia správy zariadení

Jednoduchá správa majetku - vrátane pripojenia/importu externých systémov.

Jednoduchá správa majetku - vrátane pripojenia/importu externých systémov.

SKU: MOD003 Kategórie: ,

Tento modul je inteligentný, ...

Intervaly údržby sa zaznamenávajú a ukladajú spolu s upozorneniami a automaticky priradenými úlohami. Priebežná starostlivosť a údržba vašich objektov je presne zdokumentovaná.

 

... automatizuje komunikačné kanály...

Požiadavky a problémy nahlásené prostredníctvom integrovanej správy úloh alebo externého systému ticketov možno spracovať a zaúčtovať v systéme ICRS.

 

... a mapuje správu záruk a termínov s údajmi o portfóliu.

Pre automatickú fakturáciu integrujte tento modul s Modul správy nehnuteľností

Chcel by som sa o module dozvedieť viac

Kategórie: , .
×