Christian Kaiser, organizátor, Erste Group Immorent AG

"Metamagix.ICRS sa v spoločnosti Immorent používa na správu nehnuteľností v mene mnohých spoločností, množstvo rozhraní pre najrôznejšie skupiny správcov nehnuteľností a ich softvérové systémy a medzinárodné portfólio. Pre nás v spoločnosti Immorent prebieha projekt optimálne, rozhrania boli implementované veľmi jednoducho a rýchlo, používateľské rozhranie bolo prispôsobené našim požiadavkám a nové zostavy boli prispôsobené alebo preprogramované. Rozhrania na import existujúcich údajov boli skonštruované takým flexibilným spôsobom, že existujúce údaje bolo možné pomerne ľahko začleniť. Spustenie verzie 2.0 umožnilo aj použitie najnovších technológií na front ende, ktoré sú veľmi flexibilné, zrozumiteľné a rýchle. Priebeh projektu bol bezchybný, všetky termíny boli dodržané, opravy boli vždy vykonané promptne a bez byrokracie. Priebežná podpora zo strany spoločnosti metamagix je bezproblémová a služby, ktoré dostávame, sú viac ako kompletné."

×