Marius Brandstetter, vedúci právneho a majetkového oddelenia, Hutchison Drei Austria GmbH

"Implementácia nového a komplexného riešenia správy nehnuteľností pre viac ako 4 500 objektov v priebehu 3 mesiacov je bezkonkurenčný úspech."

×