Mag. Andrea Besenhofer, vedúca oddelenia služieb skupiny, Erste Group Bank AG

"Rýchle vyhodnocovanie a analýza našich údajov sa stali dôležitejšími ako kedykoľvek predtým vzhľadom na našu povinnosť voči kapitálovému trhu. Systém metamagix nás zaujal, pretože ho možno integrovať do našich existujúcich riešení."

×