Mag. Ing. Nicola Kasakoff, vedúca oddelenia správy majetku, SMG Facility Management GmbH, Graz

"Sme radi, že nás ICRS podporuje v našej každodennej práci a umožňuje nám konať ústretovejšie voči zákazníkom."

×