Frank Fuchs, Head of IT, Verifort Capital Group GmbH

“We have successfully implemented the management of our complex commercial portfolio with metamagix.ICRS. The web-based system is coherent, powerful and comprehensive. The support and flexibility, even in critical project phases, are particularly noteworthy.”

FRIES IMMOBILIEN

“With ICRS, metamagix is the ideal partner for us. Since we have been managing our real estate portfolio with the system, our processes have become much simpler. The lean structure and the modules, which can be configured dynamically according to our requirements, have impressed us just as much as the systematic approach and the expertise of the metamagix team.” 

Martin Tamborsky, vedúci oddelenia komerčných nehnuteľností EBA, Erste Group

"Spoločnosť metamagix dokončila náš náročný projekt s množstvom špeciálnych požiadaviek v plánovanom termíne aj v rámci dohodnutého rozpočtu, čo z nej robí spoľahlivého partnera v IT odvetví.
Počas vývoja nás spoločnosť metamagix podporovala aj veľmi cennými príspevkami z ich osobných skúseností, aby bola naša databáza čo najprívetivejšia a najjednoduchšie prístupná."

Michael Schoppe, M.Sc., Geschäftsführer, LLB Immo KAG

Since June 2018, LLB Immo KAG has been using metamagix.ICRS in its full scope.” As an investment company, high data security and reliability are essential for us. With metamagix.ICRS, we have found a system which fully meets these requirements,” explains managing director Michael Schoppe.

“Our growth of assets under management is too big to manage all portfolios manually. The reliable and secure storage and control of information and data is our top priority,” says Karin Baumgartner, Head of Risk Management.

“Thanks to ICRS, we can now retrieve portfolio analyses conveniently with one single push of a button. This not only saves us valuable time and resources but also simplifies the planning and coordination of all activities,” continues Schoppe.

Mag. Andrea Purkl, vedúca oddelenia správy aktív a financií, akvizície, WertInvest Beteiligungsverwaltungs GmbH

"Systém ICRS funguje ako centrálny administratívny a kontrolný nástroj spoločnosti WertInvest, ktorý nám umožňuje efektívne spravovať naše nehnuteľnosti a mať vždy aktuálne informácie. Individuálne prispôsobený systém umožňuje priame a rýchle spracovanie informácií o nájomníkoch a nájomnom.
Pomocou systému ICRS máme k dispozícii účtovné informácie od našich správcov nehnuteľností, čo umožňuje stálu a včasnú kontrolu a analýzu všetkých finančných údajov. Funkcia reportov nám umožňuje vykonávať každodennú analýzu celého portfólia len jedným stlačením tlačidla, čo slúži ako interná informácia aj ako analýza rozvoja. Naše poďakovanie patrí tímu spoločnosti metamagix, ktorý nám poskytol najlepšiu možnú podporu pri prechode na ICRS. "

Andreas Friedrich, výkonný riaditeľ, Domicil Investment Management GmbH

"Spoločnosť metamagix sa osvedčila ako spoľahlivý partner, ktorý rýchlo a pružne reaguje na naše špecifické požiadavky. Okrem toho spoločnosť metamagix rýchlo implementovala všetky naše požiadavky týkajúce sa správ, údajov a používateľských rozhraní. Náš vysoko kompetentný partner zo spoločnosti metamagix nám bol k dispozícii aj mimo týždenných stretnutí a poskytoval nám ďalšie informácie."

Mag. Peter Karl, generálny riaditeľ, ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Spoločnosť Erste Immobilien KAG používa metamagix.ICRS na riadenie aktív a rizík od svojej prvej akvizície. "Tvrdíme, že máme vedúce postavenie v kvalite rakúskych realitných fondov," vysvetľuje generálny riaditeľ Peter Karl. "ICRS od spoločnosti metamagix je kľúčovým prvkom pri realizácii našej stratégie kvality - od prvého dňa."

×